“Գենդերային բաղադրիչի ներառումը ՏՀՏ քաղաքականությունում” հետազոտական աշխատանք, 2014-2015

Գենդերային բաղադրիչի ներառումը ՏՀՏ քաղաքականությունում ու տեղեկատվական հասարակության ստեղծումը Հայաստանում

հետազոտական աշխատանք

2014-2015

2014-15 թթ-ին իրականցվել է Գենդերային բաղադրիչի ներառումն ու դրա կիրառումը Գենդերային քաղաքականության փաստաթղթում, որն ուսումնասիրում էր ՀՀ գենդերային հավասարության մասին օրենքով սահմանված սկզբունքների համապատասխանությունը՝ ՏՀՏ ոլորտի զարգացման քաղաքականության մեջ։ Հետազոտական աշխատանքներն իրականացրել են Նարինե Աբազյանն ու Անի Մանուկյանը։  

Հետազոտությունն իրականացվել է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID), Բարձրագույն կրթությունը հանուն զարգացման (HED) ծրագրի, Արիզոնայի պետական համալսարանի ու Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնի աջակցությամբ։

Հետազոտության արդյունքում առանձնացվել են մի շարք հիմնահարցեր՝

  • Հայաստանում ՏՀՏ ոլորտը կարիք ունի մեծ թվով  խելացի մասնագետների, այդ թվում կանանց և աղջիկների ու ժխտելով որ կանանց   ներգրավվածությունը  քիչ է  ՏՀՏ ոլորտի  զարգացման, քաղաքականության որդեգրման, կառավարման մեջ, մենք սահմանափակում ենք մեր հասարակության հնարավորությունները:
  • Կանայք և աղջիկները ոչ միայն պետք է աշխատատեղ փնտրեն, այլ իրենք ստեղծեն և առաջարկեն աշխատատեղեր և լինեն կարևոր դերակատարներ տեղեկատվական հասարակության կառուցման գործում։ 

Հետազոտության արդյունքներից բխող առաջարկությունները ներկայացվել են համապատասխան պետական ու մասնավոր սեկտորներին, ՀԿ-ին, միջազգային կառույցներին, որոնք խթանում են կանանց դերը տեղեկատավական հասարակության ստեղծման գործընթացներում։

 Առաջարկությունները՝

  • Աղջիկների ու կանանց ինտեգրումը ՏՀՏ ոլորտին  իրականացնելու համար անհրաժեշտ է բոլոր շահագրգիռ կողմերի աջակցությունը: 
  • Բիզնես առաջնորդներն ու քաղաքականության մշակողները պիտի աշխատեն միասին, որպեսզի վերացնեն այն խոչընդոտները, որ կանայք հանդիպում են ՏՀՏ աշխատաշուկա մտնելու ժամանակ ու դրա փոխարեն ներդնեն այն փորձն ու քաղաքականությունը, որոնք հավասար հնարավորություններ կստեղծեն կանանց համար ՏՀՏ ոլորտում առաջնորդ լինելու և բարձր պաշտոններ գրավելու համար:
  •  Գենդերային բաղադրիչով ՏՀՏ-ի զարգացման ու տեղեկատվական հասարակության ձևավորման ռազմավարությունները մշակելու և իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ամրապնդել երկարաժամկետ համագործակցություն հանրային, մասնավոր սեկտորի, ակադեմիական հաստատությունների, միջազգային կազմակերպությունների ու հասարակական կազմակերպությունների միջև` կապելով “Հայաստանի բնակչության 52% կազմող կանանց ու աղջիկներին  ու ՏՀՏ համայնքները

Տես՝ ամբողջական հետազոտությունը http://www.ysu.am/files/Final%20report%20ARM%20Narine%20Abazian%20and%20%20Ani%20%20Manukyan.pdf

2014 թ-ին Անի Մանուկյանի կողմից հետազոտության արդյունքները  ներկայացվել են Թեքսաս Թեք (Լաբբոք, ԱՄՆ) համալսարանի կողմից կազմակերպած կանանց առաջխաղացման 30-րդ տարեկան գիտաժողովին։  

 

 

 

 

 

 

Դուք կարող եք կապվել մեզ հետ հետևյալ կապի միջոցներով

Դուք կարող եք կապվել մեզ հետ հետևյալ կապի միջոցներով

Հասցե:ՀՀ ք Երևան, Ալեք Մանուկյան թիվ 9, ՀԱՀ Բիզնես կենտրոն
Էլ․ հասցե:info@wisngo.com
Հեռ․:+374 91 225535
Այս դաշտը պարտադիր է
Այս դաշտը պարտադիր է
Այս դաշտը պարտադիր է
Այս դաշտը պարտադիր է